PATRICK BASILE

SEASON LEAGUE TEAM GP   G    A    PTS  PIM  ESG  PPG  SHG  PSG  SOG 
Fall 2015 Sunday C2 West Cluster Pucks 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winter 2015 Sunday C2 West Cluster Pucks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2014 Sunday C2 West Cluster Pucks 7 1 0 1 2 1 0 0 0 0
Summer 2014 Sunday C2 West Cluster Pucks 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Winter 2014 Sunday C2 West Cluster Pucks 7 2 0 2 2 2 0 0 0 0
Fall 2013 Sunday C2 West Cluster Pucks 9 2 1 3 0 2 0 0 0 0
Summer 2013 Sunday C2 West Cluster Pucks 10 1 3 4 2 1 0 0 0 0
Winter 2013 Sunday C2 West Cluster Pucks 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Fall 2012 Sunday C2 West Cluster Pucks 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summer 2012 Sunday C2 West Cluster Pucks 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Winter 2012 Sunday C2 West Cluster Pucks 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Fall 2011 Sunday C2 West Cluster Pucks 8 2 2 4 4 2 0 0 0 0
Summer 2011 Sunday C2 West Cluster Pucks 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
TOTALS 80 8 7 15 22 8 0 0 0 0

Goalie Stats

SEASON LEAGUE TEAM GP  W   L   OTL GA  GAA
Fall 2013 Sunday C2 West Cluster Pucks 1 1 0 0 2 2.0
TOTALS 1 1 0 0 2 2.0