MASAKAZU SAKA

SEASON LEAGUE TEAM GP   G    A    PTS  PIM  ESG  PPG  SHG  PSG  SOG 
Summer 2013 Sunday C2 West Cluster Pucks 10 1 1 2 6 1 0 0 0 0
Winter 2013 Sunday C2 West Cluster Pucks 11 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Fall 2012 Sunday C2 West Cluster Pucks 11 2 1 3 2 2 0 0 0 0
Summer 2012 Sunday C2 West Cluster Pucks 8 1 1 2 4 0 1 0 0 0
Winter 2012 Sunday C2 West Cluster Pucks 10 2 0 2 2 2 0 0 0 0
Fall 2011 Sunday C2 West Cluster Pucks 13 1 6 7 4 1 0 0 0 0
Summer 2011 Sunday C2 West Cluster Pucks 10 2 3 5 0 2 0 0 0 0
TOTALS 73 10 12 22 18 9 1 0 0 0